SQL sorgusu ile oran (dağılım) bulmak

Ratio_to_report elimizdeki veriler arasında bulunan oran'ı hesaplamak için kullanabileceğimiz fonksiyondur.

 

 

SELECT last_name, salary, round((RATIO_TO_REPORT(salary) OVER ()) * 100, 2) AS rr

   FROM hr.employees

   WHERE job_id = 'PU_CLERK';

 

yukarıda bulunan sql in sonucu;

 

Ratio_to_report fonksiyonu içerisine yazdığımız sütun üzerinden hesaplama yapılmasını ve her bir satırın toplamın yüzde kaçına denk geldiğini buluruz. Yani toplam salary üzerinden her bir kaydın bu toplamın % kaçı olduğunu hesaplamak için bu fonksiyonu kullanıyoruz. Round komutunu sonucu 2 hane olarak görmek için kullandım, uygulamanızın durumuna göre hassasiyeti ayarlayabilirsiniz.

 

Fonksiyonlar
NQSConfig.ini dosyası nedir

Leave a Reply